LENEN

HL met vaste maandelijkse afbetalingen

Elke maand stort u eenzelfde bedrag en dat gedurende een periode die u zelf bepaalt (tussen 5 en 25 jaar). Dit bedrag omvat zowel de terugbetaling van het geleende kapitaal als de verschuldigde interesten.

U heeft de keuze tussen een vaste of een variabele rentevoet. Met een vaste rentevoet betaalt u gedurende de hele looptijd van de lening dezelfde maandelijkse som. Bij een variabele rentevoet wordt uw maandelijkse afbetaling op bepaalde tijdstippen aangepast aan de verhoging of de verlaging van de marktinterestvoet.

Bij deze formules hoort een schuldsaldoverzekering. Die zorgt er voor dat in geval van overlijden van de lener, het krediet automatisch wordt teruggestort.

Een lening met vaste maandelijkse afbetalingen laat u eveneens genieten van een belastingvermindering.

De reƫle kost van deze formule is zeer interessant: de totale som die u terugbetaalt blijft redelijk in verhouding tot het geleende bedrag.